Dofinansowanie UE

Cel projektu:

Rozwój Villi Angela poprzez modernizację obiektu, zakup nowego wyposażenia oraz dostosowanie wnętrz do oczekiwań Gości. Celem projektu będzie również możliwość wynajęcia nowego, zmodernizowanego pomieszczenia jako kameralnej sali wielofunkcyjnej.

W ramach inwestycji przewidziano modernizację dostępu gości do pokoi oraz zakup tekstyliów oraz wyposażenia części gastronomicznej.

Planowane efekty:

Realizacja projektu pozwoli spełnić normy sanitarne oraz zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia, jak również oczekiwania gości.

Modernizacja części sanitarnej oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dostępu do pokoi i serwowania posiłków będzie odpowiedzią na aktualną sytuację i wymogi w branży.

Wartość projektu:

343 054,40 pln

Wkład funduszy europejskich:

249 654,60

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.